Het bierig verleden van Maldegem

Traditioneel organiseren we tegen het einde van het jaar een activiteit rond bier.
In het verleden was dat vaak een degustatie of een bierquiz.
Dit jaar richtten we voor het eerst een historische wandeling in.

Sinds juni heeft Ambibrew een officiële regiogids (Rob) in de rangen. We mochten dus de kans niet onbenut laten om daar wat mee te doen.
We ontwikkelden een wandeling door het centrum van Maldegem waarbij aandacht geschonken wordt aan de verdwenen brouwerijen en wat daarvan in het huidige straatbeeld nog te zien is.

Daarnaast worden er onderweg heel wat “bierige” verhalen opgedist.

Naast de verhalen moest er natuurlijk ook plaats zijn voor een “natje en een droogje”.
Voor de start- en eindplaats konden we daarvoor rekenen op café Den Ossekop en café De Gouden Leeuw (waarvoor dank!).

Pauze namen we in het Oud St- Jozef dat door Sylvie voor de gelegenheid sfeervol aangekleed werd met materialen van De Vierklaver Vzw (ook hiervoor dank!).

Na het verschijnen van ons vorige tijdschriftje kwamen de inschrijvingen al snel binnen.
We hadden al flyers gedrukt, maar nog voor we ze echt konden beginnen te verspreiden waren de beide wandelingen al volzet!

Een succes dus, en voor zij die er niet bij waren, niet getreurd…De wandelingen werden nu twee keer aangeboden door Ambibrew zelf, maar het aanbod blijft bestaan.
Vanaf nu wordt de wandeling voor groepen aangeboden door de Meetjeslandse Gidsen in samenwerking met Ambibrew.

Mensen die interesse hebben om een wandeling voor een groep te organiseren kunnen zich wenden tot info@meetjeslandsegidsen.be of info@ambibrew.be.